Skolplacering/Fritidshem, ansökan och uppsägning

LÄS MER

Här finns det blanketter för dig som inte har möjlighet att logga in via BankID.

För skola kan du ansöka om följande:

  • Inflyttning
  • Utflyttning
  • Byte

För fritidshem kan du ansöka om följande:

  • Inflyttning
  • Utflyttning

Observera att det är separata ansökningar för både in- och utflyttning av skola respektive fritidshem.

Har du BankID så kan du genomföra ansökningen digitalt genom att klicka på "Starta e-tjänsten".

Frågor om e-tjänsten

Anna Wulff
anna.wulff@svedala.se
040-626 82 61

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
utbo@svedala.se