Serveringsansvariga personer, anmälan enligt 8 kap 18 § alkohollagen (2010:1622)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan enligt 8 kap 18 § alkohollagen (2010:1622) om utsedda serveringsansvariga personer.

På serveringsställe där serveringstillstånd gäller skall tillståndshavaren eller av honom utsedd serveringsansvarig person utöva tillsyn över serveringen och vara närvarande under hela serveringstiden.
Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina personliga egenskaper och omständigheterna i övrigt.


Tillståndshavaren skall till tillståndsmyndigheten anmäla den eller de personer som har utsetts att ansvara för alkoholserveringen.


Endast den som är anställd av tillståndshavaren eller som är inhyrd av ett bemanningsföretag får anlitas som köks- eller serveringspersonal eller för uppgifter som är av betydelse för ordning och nykterhet. Detta gäller dock inte ordningsvakter som förordnats enligt 2 § 4 lagen (1980:578) om ordningsvakter. Restaurangskolor med serveringstillstånd samt, efter överenskommelse med skolan, även andra restauranger med sådant tillstånd får i utbildningssyfte anlita restaurangskolans elever.

Relaterade e-tjänster

 

Anmälan om folkölsförsäljning

Anmälan om förändring i tillståndshavande bolag/verksamhet

Anmälan om serveringsansvariga personer

Anmälan om serveringslokal

Anmälan om serveringstillstånd, stadigvarande och tillfälligt 

Anmälan om provsmakning enligt enligt 8 kap 6 § alkohollagen

Anmälan om provsmakning enligt 8 kap 7 § alkohollagen

Upphörande av serveringstillstånd, konkurrsbeslut

Upphörande av serveringstillstånd

 

 

Digitalt eller traditionellt på papper

Denna tjänst kan genomföras både digitalt (som e-tjänst) och via traditionell pappersform.
Om du skickar in din ansökan digitalt så kan vi hantera den snabbare.

För att starta e-tjänsten klickar du på den gröna knappen där det står "Starta e-tjänsten".

Önskas blanketten istället fyllas i traditionellt (på papper) så kan ni ladda ner den genom att klicka på den blåa knappen "Hämta blankett" och sedan på egen hand skriva ut och fylla i den.

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa