Specialkost, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vid ändring eller avslut av befintligt ärende

För att ändra eller avsluta en befintlig ansökan

 1. gå in under "Mina sidor"
 2. leta rätt på ärendet i fråga
 3. välj "Till ärende".

Du kan sedan visa eller ändra ärendet enligt önskemål.

Specialkost och anpassad kost i förskolor, skolor och gymnasium i Svedala

Via denna e-tjänst kan du som vårdnadshavare, myndig elev och personal ansöka om specialkost eller anpassad kost. Tjänsten kräver e-legitimation/BankID.
E-tjänsten gäller samtliga kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium i Svedala kommun.

Ansökan om specialkost och anpassad kost i kommunala förskolor, skolor och gymnasium i Svedala.

För allergier, överkänsligheter och neuropsykiska funktionsnedsättningar (NPF) ska du som vårdnadshavare bifoga ett medicinskt intyg från dietist eller läkare.

Ny eller uppdaterad ansökan ska göras vid:

 • Nyanmälan
 • Förändring vid tillägg
 • Förskolestart
 • Förskoleklass
 • Årskurs 4
 • Årskurs 7
 • År 1 gymnasium.

Kräver kosten läkarintyg ska intyget vara uppdaterat i samband med att du skickar in ansökan. Intyg för celiaki och allergi mot nötter/mandel behöver inte vara uppdaterade med datum.

Uppdaterad ansökan ska även göras vid

 • Förnyat läkarintyg
 • Förändring i kost
 • Byte av förskola/skola
 • Avslut

Så här handlägger vi din ansökan

Våra handläggare vid Måltidsservice tar emot din ansökan. Ansökningarna handläggs löpande och målsättningen är att ge återkoppling inom en vecka. Vid ärenden där samråd med rektor och skolhälsovården sker kan handläggningstiden bli längre.

Du får besked om vilket beslut som fattas. Måltidsservice informerar aktuell verksamhet och köket om beviljad specialkost. Medicinska skäl till special eller anpassad kost ska styrkas med giltigt intyg.

Du kommer att få signera din ansökan med E-legitimation. Om du är en av två vårdnadshavare kommer även den andra vårdnadshavaren att få signera ansökan med E-legitimation.

Om du har skyddad identitet

Om du som vårdnadshavare, den andra registrerade vårdnadshavaren eller ditt barn har skyddade personuppgifter enligt beslut, kan ni inte ansöka om specialkost via denna e-tjänst. I dessa fall ska ni istället ladda ner och fylla i pappersblanketten, för att därefter lämna in den i Kundservice på kommunhuset i Svedala. Tänk på att ni måste lämna pappersblanketten personligen, du ska alltså inte skicka in den.

Vid ärenden med två eller fler parter som ska signera

Vänligen notera om just ditt ärende kräver att flera parter ska signera så måste både du som genomför e-tjänsten och de andra parterna signera detta ärende digitalt via BankID/Mobilt BankID för att ärendet faktiskt ska registreras.

Så här går det till

 1. Efter att du som genomför e-tjänsten är klar och har signerat ärendet på steget "Signera" så skickas det iväg en flerpartssigneringsförfråga till den andra parten i form av e-post och/eller SMS. Den andra parten kan sen klicka på länken i mejlet eller SMS:et och blir då ombedd att logga in i Svedala kommuns e-tjänstportal med sitt BankID/Mobila BankID.
   
 2. Efter att den andra parten har loggat in med sitt BankID/Mobila BankID i portalen så kommer personen in på granskningssidan för det aktuella ärendet och kan granska uppgifterna. Om uppgifterna stämmer så skall personen klicka på "Signera"-knappen som ligger längst ner på granskningssidan.
   
 3. Den andra parten ska nu signera ärendet med sitt BankID/Mobila BankID - det blir alltså två (2) BankID-tillfällen; logga in samt signera. Efter att den andra parten har signerat ärendet så skapas ärendet upp och hamnar i vår kö.
   
 4. Klart! Ni kan följa ärendet via "Mina sidor".
  Om ni är osäkra på om ett ärende faktiskt har signerats utav båda parter så kan ni gå till "Mina sidor" och kolla vilken status ärendet har.
  Har ärendet statusen "Väntar på flerpartssignering" så har den andra parten inte signerat ärendet; då måste denna person logga in på sina egna "Mina sidor", klicka på ärendet och signera.

Digitalt eller traditionellt på papper

Denna tjänst kan genomföras både digitalt (som e-tjänst) och via traditionell pappersform.
Om du skickar in din ansökan digitalt så kan vi hantera den snabbare.

För att starta e-tjänsten klickar du på den gröna knappen där det står "Starta e-tjänsten".

Önskas blanketten istället fyllas i traditionellt (på papper) så kan ni ladda ner den genom att klicka på den blåa knappen "Hämta blankett" och sedan på egen hand skriva ut och fylla i den.

Följande behövs för e-tjänsten

 • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa