Registrering eller upphörande av livsmedelsanläggning, anmälan om

LÄS MER

Anmälan om registrering eller upphörande av livsmedelsanläggning

Frågor om e-tjänsten

Bygg och miljö
registrator.bmn@svedala.se
040-626 8000