Registrering eller upphörande av livsmedelsanläggning, anmälan om