Årsräkning

LÄS MER

Årsräkning använder du när du ska redovisa det gångna årets ekonomiska transaktioner.

 

Överförmyndarärenden sköts av Trelleborgs kommun

All hantering för överförmyndarärenden sköts via Trelleborgs kommun.

Webbplats: Trelleborgs kommun

 

Kontakt

Överförmyndaren i Trelleborgs kommun
0410-73 30 00
overformyndaren@trelleborg.se

Öppettider
Måndag-torsdag kl 08:00-16:30
Fredag kl 08:00-16:00
Röda dagar stängt