Ansökan om stipendium ur stiftelsen Browns fond - 2023

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden är mellan 1 november nuvarande år till  31 mars nästkommande år.

 

Regler för stipendier ur stiftelsen Browns fond

  1. Stipendium kan sökas av studerande vid högskoleutbildning på heltid.
  2. Sökande skall under barnaåren ha varit folkbokförd i f d Hyby församling (kommun). F d Hyby församling utgörs av Klågerup, Holmeja och Hyby med omnejd. (Området är utmärkt på bifogad karta. Boende i Bara eller Svedala tätort kan inte erhålla medel ur fonden. )
  3. Stipendium utdelas endast en gång till den sökande under utbildningen.
  4. Stipendium beviljas först när den sökande har påbörjat den tredje terminen om utbildningen är på tre år eller mer. För kortare utbildningar ska ca halva utbildningen vara klar när stipendium beviljas.
  5. Stipendium beviljas inte efter avslutad utbildning.
  6. Den sökande ska vara högst 25 år.
  7. Sista ansökningsdag är den 31 mars det år stipendiet avser.
  8. Kommunstyrelsen beslutar om utdelning av stipendierna senast i juni månad det år stipendiet avser.
  9. Intyg från skolan om studierna samt personbevis ska bifogas ansökan.

 

Karta över gällande område

 

 

Digitalt eller traditionellt på papper

Denna tjänst kan genomföras både digitalt (som e-tjänst) och via traditionell pappersform.
Om du skickar in din ansökan digitalt så kan vi hantera den snabbare.

För att starta e-tjänsten klickar du på den gröna knappen där det står "Starta e-tjänsten".

Önskas blanketten istället fyllas i traditionellt (på papper) så kan ni ladda ner den genom att klicka på den blåa knappen "Hämta blankett" och sedan på egen hand skriva ut och fylla i den.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa