Ansökan om stipendium för yrkesutbildning ur Nils & Maja Fredrikssons stiftelse - 2024

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden är mellan 1 november nuvarande år till  31 mars nästkommande år.

 

Regler för stipendier för yrkesutbildning ur Nils och Maja Fredrikssons stiftelse

 1. Stipendiet skall användas till en yrkesutbildning på heltid, som har ett klart samband med val av yrke. Med yrkesutbildning avses studier på högskolenivå med inriktning mot ett specifikt yrke eller annan yrkesinriktad utbildning.
 2. Grundskolestudier och gymnasiestudier, där kommunen står för utbildningskostnaden berättigar ej till stipendium.
 3. Stipendium beviljas inte för fristående kurser på högskola/universitet.
 4. Stipendium delas ut endast en gång till den sökande under utbildningen.
 5. Stipendium beviljas först när den sökande gått minst ett år av utbildningen, om utbildningen är tre år eller längre. Vid kortare utbildning skall ca halva utbildningen vara klar när stipendium beviljas.
 6. Stipendium beviljas inte efter avslutad utbildning.
 7. Stipendiaten skall vara folkbokförd inom gamla Svedala församling. Svedala församling utgörs av Svedala tätort och viss omnejd. Se område 01 på bifogad karta.
 8. Den som p g a eftergymnasial yrkesutbildning flyttat till annan ort och är folkbokförd där räknas som jämställd med folkbokförd inom gamla Svedala församling1, under förutsättning att personen har varit folkbokförd inom gamla Svedala församling innan han/hon påbörjade sin utbildning.
 9. Den sökande skall vara mellan 16 och 25 år.
 10. Sista ansökningsdag är den 31 mars det år stipendiet avser.
 11. Kommunstyrelsen beslutar om utdelning av stipendierna senast i juni det år ansökan avses.
 12. Intyg från skolan om studierna samt personbevis skall bifogas ansökan.

1 Observera att det är gamla Svedala församling som avses, inte Svedala kommun.

 

Karta över gällande område

 

 

Digitalt eller traditionellt på papper

Denna tjänst kan genomföras både digitalt (som e-tjänst) och via traditionell pappersform.
Om du skickar in din ansökan digitalt så kan vi hantera den snabbare.

För att starta e-tjänsten klickar du på den gröna knappen där det står "Starta e-tjänsten".

Önskas blanketten istället fyllas i traditionellt (på papper) så kan ni ladda ner den genom att klicka på den blåa knappen "Hämta blankett" och sedan på egen hand skriva ut och fylla i den.

Följande behövs för e-tjänsten

 • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa