Ansökan om dödsboanmälan/bistånd

LÄS MER

Vänligen observera!

Du måste ta del av "Bilaga till ansökan om dödsboanmälan-bistånd" också innan du ansöker. Du hittar både ansökan och bilagan under knappen "Hämta blanketter".

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten