Fullmakt LSS

LÄS MER

Ge fullmakt åt specifik person att kunna ansöka om insatser jml 9:2-10 LSS och föra talan gällande dessa insatser.