Ansökan om trädfällning på kommunens park- och naturmark

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vi får många önskemål om nertagning av träd som står på kommunens park- och naturmark och för att hantera detta på bästa sätt och kunna göra en enhetlig bedömning i varje enskilt fall, ber vi dig att fylla i ansökan.

Skrivelsen kommer att behandlas av Parkenheten och stadsarkitekt som är ansvariga förvaltare av park- och naturområden i Svedala Kommun. Stadsarkitekt tar beslut.
Bedömningen görs utifrån följande kriterier:

  • Trädets betydelse för området i helhet
  • Trädets kondition
  • Trädets ekologiska och estetiska värden.
  • Om de boende påverkas av trädet och om grannarna är överens

Generellt är Svedala Kommun restriktiv med att fälla friska träd. Vi kommer inte ta hänsyn till att löv från kommunens träd blåser in på privat mark och inte heller att ett träd skuggar eller skymmer utsikten.

Skrivelsen ska vara Parkenheten tillhanda senast den 30 juni för att kunna behandlas/åtgärdas under påföljande vinterhalvår. Ansökan avser endast träd som står på kommunal gatu-, park- eller naturmark och som förvaltas av Parkenheten.

 

Digitalt eller traditionellt på papper

Denna tjänst kan genomföras både digitalt (som e-tjänst) och via traditionell pappersform.
Om du skickar in din ansökan digitalt så kan vi hantera den snabbare.

För att starta e-tjänsten klickar du på den gröna knappen "Starta e-tjänsten".

Önskas blanketten istället fyllas i traditionellt (på papper) så kan ni ladda ner den genom att klicka på den blåa knappen "Hämta blankett" och sedan på egen hand skriva ut och fylla i den.

Frågor om e-tjänsten

Ellen Aspegren
Ellen.Aspegren@svedala.se
040-626 8216

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer gå igenom följande steg:

Föregående Nästa