Ansökan om trädfällning på kommunens park- och naturmark

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vi får många önskemål om nertagning av träd som står på kommunens park- och naturmark. Värdering av träd sker enligt Alnarpsmodellen.

Du får inte själv fälla träd som står på kommunens mark - det räknas som egenmäktigt förfarande och kan polisanmälas. För att hantera detta på bästa sätt och kunna göra en enhetlig bedömning i varje enskilt fall, ber vi dig att skriftligen skicka in en ansökan. När vi mottagit ansökan gör en representant inom organisationen, med expertis om träd, en bedömning.

Bedömningen görs utifrån följande kriterier:

  • Trädets betydelse för området i helhet.
  • Trädets kondition.
  • Trädets ekologiska och estetiska värden.
  • Om de boende påverkas av trädet och om grannarna är överens.

Generellt är vi restriktiva med att fälla friska träd. Vi tar inte hänsyn till att löv från kommunens träd blåser in på privat mark och inte heller att ett träd skuggar eller skymmer utsikten.

Frågor om e-tjänsten

Jon Springe
jon.springe@svedala.se
040-626 80 61

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa