Ansökan och Uppföljning om tilläggsbelopp/extraordinära åtgärder

LÄS MER

På denna sida hittar ni blanketter för tilläggsbelopp samt uppföljning av tilläggsbelopp.

Vänligen observera att dessa blanketter är riktade till andra kommuner och inte till medborgare.

Frågor om e-tjänsten

Karin Sörensson
Karin.Sorensson@svedala.se
040-626 8153