Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna blankett skall endast användas då sökanden är kyrkobokförd i Svedala kommun.

OBS! För att kunna behandla ansökan fordras att leg läkare fyllt i läkarintyg samt att ett välliknande foto i passfotoformat och namnteckning bifogas.
Pappers/PDF-blanketten för läkarintyg och information/villkor hittar ni här nedan. Ansökningsblanketten hämtar ni hem genom att klicka på den blåa knappen "Hämta blankett".

 

Bilagor och information

 

Information om behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Personuppgifter som du lämnar i denna e-tjänst kommer att lagras i ett datasystem och användas för hanteringen av din ansökan. Personuppgifterna används vid aktualisering/diarieföring, utredning och beslut. Dina personuppgifter kommer att delas med vårt personuppgiftsbiträde för att kunna tillverka ditt kort. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Du har rätt att be att få information om vilka personuppgifter som finns hos oss samt hur de behandlas (till exempel ändamål med behandlingen, mottagare av uppgifterna och lagringstid). Du har även rätt att begära rättelse om uppgifter är felaktiga. Utdraget får du genom att kontakta oss på registrator.ks@svedala.se eller Svedala kommun, Kanslienheten, 233 80 Svedala. Läs gärna mer om hur Svedala kommun hanterar personuppgifter på www.svedala.se.”

 

Digitalt eller traditionellt på papper

Denna tjänst kan genomföras både digitalt (som e-tjänst) och via traditionell pappersform.
Om du skickar in din ansökan digitalt så kan vi hantera den snabbare.

För att starta e-tjänsten klickar du på den gröna knappen där det står "Starta e-tjänsten".

Önskas blanketten istället fyllas i traditionellt (på papper) så kan ni ladda ner den genom att klicka på den blåa knappen "Hämta blankett" och sedan på egen hand skriva ut och fylla i den.

 

Glöm ej att komplettera med Bilagan med foto & namnteckning.

Frågor om e-tjänsten

Kundservice
kundservice@svedala.se
040-626 8000

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa