Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Digitalt eller traditionellt på papper

Denna tjänst kan genomföras både digitalt (som e-tjänst) och via traditionell pappersform.
Om du skickar in din ansökan digitalt så kan vi hantera den snabbare.

För att starta e-tjänsten klickar du på den gröna knappen där det står "Starta e-tjänsten".

Önskas blanketten istället fyllas i traditionellt (på papper) så kan ni ladda ner den genom att klicka på den blåa knappen "Hämta blankett" och sedan på egen hand skriva ut och fylla i den.

Tänk på att du alltid måste bifoga ett aktuellt läkarintyg som är högst 3 månader gammalt till din ansökan, även om du ansöker om förlängning av ditt parkeringstillstånd.

Information om behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Personuppgifter som du lämnar i denna e-tjänst kommer att lagras i ett datasystem och användas för hanteringen av din ansökan. Personuppgifterna används vid aktualisering/diarieföring, utredning och beslut. Dina personuppgifter kommer att delas med vårt personuppgiftsbiträde för att kunna tillverka ditt kort. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Du har rätt att be att få information om vilka personuppgifter som finns hos oss samt hur de behandlas (till exempel ändamål med behandlingen, mottagare av uppgifterna och lagringstid). Du har även rätt att begära rättelse om uppgifter är felaktiga. Utdraget får du genom att kontakta oss på registrator.ks@svedala.se eller Svedala kommun, Kanslienheten, 233 80 Svedala. Läs gärna mer om hur Svedala kommun hanterar personuppgifter på www.svedala.se.”

Frågor om e-tjänsten

Kundservice
kundservice@svedala.se
040-626 80 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa