Livsmedelsanläggning, anmälan om ny registrering, ändring eller upphörande.

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Genom denna e-tjänst kan du anmäla om följande:

- Ny registrering av livsmedelsanläggning (1400 kr)
För att få driva en livsmedelsverksamhet behöver du vara registrerad.
I samband med genomförandet av e-tjänsten tas en avgift på 1400 kr.

- Ägarbyte (1400 kr)
Vid ägarbyte måste du omregistrera verksamheten
. Exempel: Du tar över en befintlig verksamhet, ägarbyte på en restaurang
I samband med genomförandet av e-tjänsten tas en avgift på 1400 kr.

- Byte av bolagsform med samma ägare (1400 kr)
Vid bolagsändring måste du omregistrera verksamheten. Exempel:
Byte av organisationsnummer, du går från enskild firma till aktiebolag
I samband med genomförandet av e-tjänsten tas en avgift på 1400 kr.

- Förändring av verksamhet i befintlig anläggning (0 kr)
Om det sker väsentliga ändringar i livsmedelshanteringen. Exempel:
Du bygger till en uteservering, gör stora förändringar i köket, startar med cateringtjänster, ändring från café till restaurang

- Upphörande av livsmedelsanläggning (0 kr)
Om verksamheten upphör ska detta anmälas.


Efter du har registrerat ny livsmedelsanläggning

Om du har registrerat en ny livsmedelsanläggning behöver du även fylla i uppgifter om riskklassning av din verksamhet. Det gör du via e-tjänsten: Livsmedelsverksamhet - lämna uppgifter för riskklassning av din verksamhet

När du har öppnat din verksamhet kommer vi ut på en första oanmäld kontroll.

 

Mer information om att bedriva livsmedelsverksamhet hittar du på Svedala kommuns webbplats:

Livsmedel

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa