Rekrytering av familjehem, frågeformulär BRA-fam

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

BRA-fam används för att hämta in information om familjer som anmält intresse att bli familjehem. Informationen som kommer fram från BRA-fam ligger till grund för en bedömning om familjen skall utredas vidare för att bli familjehem.

Svara på frågorna i din takt. Vill du pausa och fortsätta med att svara vid ett senare tillfälle, tryck då på den gröna knappen för att spara. När du vill fortsätta svara, logga in på nytt via E-tjänster.

Frågor om e-tjänsten

Charlotte Björklund
charlotte.bjorklund@svedala.se

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
registrator.sn@svedala.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa