Stöd från socialtjänsten, ansökan om

LÄS MER

Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL

Till socialtjänsten kan du vända dig för att få råd och stöd i din livssituation. Socialtjänsten kan ge individuellt utformade insatser efter en ansökan.

När en ansökan kommit in inleds alltid en utredning för att kunna bedöma behovet av insats utifrån socialtjänstlagen. Är du osäker på om du i e-tjänsten vill göra en ansökan som leder till en utredning, är du välkommen att ringa till vårt mottag och prata med dem för vägledning eller boka en tid. Det går även bra att göra ansökan per telefon, 040-626 80 00, be att få prata med mottaget.

Använd inte denna e-tjänst om ditt ärende är akut, ta då kontakt med vårt mottag via kundservice.

I denna tjänst kan du inte ansöka eller ställa frågor om försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd, hänvisning till Svedala.se där det finns mer information.

Socialtjänsten i Svedala kommun läser och handlägger regelbundet alla inkommande ärenden under arbetstid:

Måndag - Torsdag 08.00-16.30

Fredag 08.00- 15.00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa