Kontrollansvarig, anmälan

LÄS MER

Använd blanketten för att anmäla kontrollansvarig i ditt byggprojekt.

Ifylld blankett skickas till registrator.bmn@svedala.se. 

Frågor om e-tjänsten

Bygg- och miljöenheten
registrator.bmn@svedala.se
040-626 8000
www.svedala.se/bo/bygga-bo-och-miljo/

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
registrator.bmn@svedala.se