Grävtillstånd och TA-plan, ansökan

LÄS MER

Du måste ansöka om tillstånd om du ska gräva eller borra i mark som kommunen äger. Vi ställer också krav på hur arbetet ska planeras, utföras och slutföras. Dessa krav varierar med omfattningen på arbetet och platsens förutsättningar. Vid grävarbeten som kan påverka trafiken väsentligt ska en trafikanordningsplan (TA-plan) vid vägarbete lämnas in. Du kan läsa mer på vår webbplats om grävtillstånd.

Grävtillstånd befriar inte från skyldighet att inhämta eventuella ytterligare erforderliga tillstånd i ärendet där prövning ska ske i annan ordning. Sådant tillstånd ska kunna uppvisas för Gatu- och parkenheten.

Från 1 augusti 2022 tar vi ut avgift för grävtillstånd och TA-plan. Fakturering sker i samband med att ansökan beviljas.

Avgifter för grävtillstånd och TA-plan

För att starta e-tjänsten klickar du på den gröna knappen där det står "Starta e-tjänsten".

För att starta e-tjänsten med lathund, klicka på följande länk: Starta e-tjänsten med lathund

Om grävtillstånd på vår webbplats