Grävtillstånd och TA-plan, ansökan

LÄS MER

Du måste ansöka om tillstånd om du ska gräva eller borra i mark som kommunen äger. Vi ställer också krav på hur arbetet ska planeras, utföras och slutföras. Dessa krav varierar med omfattningen på arbetet och platsens förutsättningar. Vid grävarbeten som kan påverka trafiken väsentligt ska en trafikanordningsplan lämnas in. Du kan läsa mer på vår webbplats om grävtillstånd.

Grävtillstånd befriar inte från skyldighet att inhämta eventuella ytterligare erforderliga tillstånd i ärendet där prövning ska ske i annan ordning. Sådant tillstånd ska kunna uppvisas för oss.

Från 1 augusti 2022 tar vi ut avgift för grävtillstånd och TA-plan. Fakturering sker i samband med att ansökan beviljas och fortlöpande om återställning inte är utförd enligt vår normbeskrivning. Denna finns på vår webbplats.

När grävtillståndets slutdatum passerats kommer vi kontrollera så att återställning har utförts enligt vår normbeskrivning. Om så inte är fallet kontaktar vi er. Debiteringen fortlöper enligt gällande avgift till återställningen är godkänd av oss. 

Avgifter för grävtillstånd och TA-plan

För att starta e-tjänsten klickar du på den gröna knappen där det står "Starta e-tjänsten".

För att starta e-tjänsten med lathund, klicka på följande länk: Starta e-tjänsten med lathund

Om grävtillstånd på vår webbplats