Grävtillstånd och TA-plan, ansökan

LÄS MER

Du måste ansöka om tillstånd om du ska gräva eller borra i mark som kommunen äger. Vi ställer också krav på hur arbetet ska planeras, utföras och slutföras. Dessa krav varierar med omfattningen på arbetet och platsens förutsättningar. Vid grävarbeten som kan påverka trafiken väsentligt ska en trafikanordningsplan vid vägarbete lämnas in. Du kan läsa mer på vår webbplats om grävtillstånd.

För att göra din ansökan om grävtillstånd och trafikordningsplan, TA-plan, lättare att hantera har vi lanserat en e-tjänst i januari 2022. 

För att starta e-tjänsten klickar du på den gröna knappen där det står "Starta e-tjänsten".

Om grävtillstånd på vår webbplats

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten