Ansökan om avbetalningsplan för anläggningsavgift

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt lagen om allmänna vattentjänster har fastighetsägare möjlighet att ansöka om avbetalning hos kommunen.  Detta gäller endast om fastigheten finns inom verksamhetsområde för kommunalt VA .
För att få avbetalningsplan skall följande kriterier vara uppfyllda

 1. Avgiften skall vara betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter
 2. Fastighetsägaren begär att avgiften skall fördelas
 3. Fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet

Avbetalning kan ske som längst på 10 år.

 

Svedala kommun har följande rutin

 1. Fastighetsägaren hänvisas i första hand till bank för finansiering via lån.
 2. Fastighetsägaren gör ansökan om avbetalning på särskild blankett. På blanketten skall anges vilket belopp som skall avbetalas och på vilken tid. Erfarenhetsmässigt är det lämpligt at de första 6 månaderna betalas ett högre belopp.

  Underskriven ansökan utgör underlag för överenskommelse om avbetalning mellan Svedala kommun och kunden (fastighetsägaren).
  Kommunen prövar avbetalningsansökan och kan begära in säkerhet av fastighetsägaren. Normalt är inteckning i fastighet (pantbrev) godtagbar säkerhet. För att ta ut pantbrev sök på lantmäteriet hemsida http://www.lantmateriet.se/Fastigheter/Hantera-pantbrev/
 3. Kommunen skickar faktura och avbetalningsplan till företaget Intrum Justitia som hanterar kommunens avbetalningsärenden.
 4. Kund debiteras enligt villkorad och överenskommen betalningsplan av Intrum Justitia. Kunden vänder sig till Intrum Justitia vid frågor om avi och avbetalningsplan.
 5. Betalning skall ske 12 ggr/år.
 6. Missar kunden betalning en månad upphör avbetalningsplanen och fakturan går till inkasso.  Ny avbetalning kan läggas upp men då tillkommer kostnaderna igen. Det finns möjlighet till dialog före upphörande.

 

Kostnader för avbetalningsplan

På avbetalningssumman tas ut ränta -referensräntan + 2% (referensräntan bestäms 2 ggr per år och är idag april 2016 0%).
För hantering inom avbetalningen tar Intrum Justitia ut:

 • Uppläggningsavgift 170 kr
 • Aviavgift  60 kr

 

Behövs inteckning (pantbrev)  tas ut betalas till Lantmäteriet

 • Administrativavgift 375kr
 • Stämpelskatt 2%  på pantbrevssumman

 

Digitalt eller traditionellt på papper

Denna tjänst kan genomföras både digitalt (som e-tjänst) och via traditionell pappersform.
Om du skickar in din ansökan digitalt så kan vi hantera den snabbare.

För att starta e-tjänsten klickar du på den gröna knappen där det står "Starta e-tjänsten".

Önskas blanketten istället fyllas i traditionellt (på papper) så kan ni ladda ner den genom att klicka på den blåa knappen "Hämta blankett" och sedan på egen hand skriva ut och fylla i den.

Frågor om e-tjänsten

Ingrid Edling
vattenochavlopp@svedala.se
040-626 80 00

Följande behövs för e-tjänsten

 • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa