Medelstora förbränningsanläggningar, anmälan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med en medelstor förbränningsanläggning avses en förbränningsanläggning där den sammanlagda installerade tillförda effekten understiger 50 megawatt.

Tillståndsplikt gäller för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt, men mindre än 50 megawatt, enligt 21 kap. 10 § Miljöprövningsförordningen (2013:251), verksamhetskod 40.51. För att avgöra anläggningen storlek ska effekten för alla enskilda förbränningsanläggningar på platsen summeras. Summeringen gäller för alla pannor, gasturbiner och stationära förbränningsmotorer oavsett vilka bränslen som används (även avfallsklassat bränsle).

Anmälningsplikt gäller för förbränning med en total installerad effekt av 20 megawatt eller mindre, enligt 21 kap. 11 och 12 §§ Miljöprövningsförordningen (2013:251), verksamhetskod 40.60 för förbränningsanläggning och verksamhetskod 40.70 för gasturbinanläggning.

För gasturbinanläggningar gäller anmälningsplikt utan nedre storleksgräns.

 

För så kallade 2018-anläggningar (medelstora förbränningsanläggningar som tagits i drift innan 20 december 2018) träder bestämmelsen dock i kraft enligt nedan:

  • För 2018-anläggningar med en anläggningseffekt högre än 5 megawatt: 1 januari 2024
     
  • För 2018-anläggningar med en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt: 1 januari 2029

 

Mer information och vägledning om medelstora förbränningsanläggningar hitta ni på Naturvårdsverkets hemsida: https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/branscher-och-verksamheter/registreringsplikt-for-medelstora-forbranningsanlaggningar

Följande behövs för e-tjänsten

  • Mobilt BankID eller BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa