Svartbygge och olovligt byggande, tillsynsanmälan

LÄS MER

Kräver din åtgärd anmälan, bygglov, marklov eller rivningslov måste du få ett startbesked av kommunen innan du får börjar bygga.

Om du tror att någon till exempel har påbörjat en olovlig byggnation eller om din granne har ovårdad tomt och/eller byggnad så kan du göra en tillsynsanmälan.

Du kan vara anonym när du gör en tillsynsanmälan men då kommer du inte kunna få någon återkoppling i ditt ärende. Starta e-tjänsten utan att logga in för att vara anonym.

Byggt utan startbesked

Kommunen är skyldig att se till att reglerna följs och att felet rättas till. Om du bryter mot plan- och bygglagen riskerar du att behöva riva det du har byggt, återställa till ursprungligt skick och betala straffavgifter för överträdelsen. Det spelar ingen roll om felet begåtts av misstag eller om du inte kände till reglerna. Kommunen beslutar om sanktionsavgift i de fall där byggherren ”byggt svart” eller på annat sätt inte följt gällande lagstiftning och det kan få stora ekonomiska konsekvenser både för privatpersoner och för företag.

Bygglov i efterhand

Har du byggt olovligt finns det alternativ för att göra rätt:

  • Ta bort det olovligt byggda innan ärendet tas upp på byggnadsnämndens sammanträde. I så fall kan saken avskrivas och du slipper betala sanktionsavgift.
  • Ansöka om lov i efterhand. Lovet prövas på samma sätt som alla andra lov. Om lovet beviljas betalar du den vanliga avgiften för prövning av lovet och sanktionsavgiften. Om lovet inte kan beviljas behöver du riva byggnaden och återställa platsen. Du behöver även detta fall betala den vanliga avgiften för prövning av lovet och sanktionsavgiften.

Byggsanktionsavgift

Byggsanktionsavgiften är en avgift som tas ut vid olovligt byggande. Avgiften tas ut av kommunen med stöd av plan- och bygglagen. Avgiften är baserad på den påbörjade åtgärdens area och det prisbasbelopp som gäller för det år som beslut om byggsanktionsavgift fattas. Om flera olika lovpliktiga eller anmälningspliktiga åtgärder gjorts utan tillstånd så läggs samtliga summor ihop.

Gamla olovliga åtgärder

Om det har gått mer än 10 år från att det olovliga byggdes kan byggnadsnämnden inte ingripa eller begära rättelse. Det innebär dock inte ett godkännande eller legaliserande av det olovligt utförda. Den enda byggåtgärden som inte har någon preskriptionstid är om en bostadslägenhet ändrar användning till något annat ändamål än bostad. Inom en sådan ändring kan kommunen ingripa oavsett hur lång tid som gått sedan ändringen.

 

Vi rekommenderar att du loggar in

Du kan genomföra denna e-tjänst utan att logga in via BankID eller Mobilt BankID dock rekommenderar vi dig att logga in.

Fördelen med att logga in är följande:

  • Du kan följa ditt ärende via Mina sidor.
  • Du kan föra en dialog med din handläggare, direkt i ditt ärende.
  • Vi kan fylla i frågor i förväg med uppgifter vi hämtar från andra system (till exempel från Skatteverket).

Om du inte loggar in har du heller inte möjlighet att följa ditt ärende eftersom du endast skapar ett internt ärende hos oss och blir kontaktad först när ärendet är klart.

För att logga in klickar du på knappen Logga in.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID, men bara om inloggning önskas

Fråga om inloggning

Vi rekommenderar inloggning!

Du kan genomföra denna e-tjänst utan att logga in via BankID eller Mobilt BankID men vi rekommenderar att du loggar in. Fördelen med att logga in är att du kan följa ditt ärende via Mina sidor och föra en dialog med din handläggare, direkt i ditt ärende.

Om du inte loggar in har du inte möjlighet att följa ditt ärende eftersom du endast skapar ett internt ärende hos oss i kommunen och blir kontaktad först när ärendet är klart.

För att logga in klickar du på knappen Logga in.

 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa