Avgiftsreducering för dubbel bostadskostnad, ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du flyttar in till ett särskilt boende kan du vara berättigad till avgiftsreducering om dubbel bostadskostnad uppstår på förfallodag för särskilt boende hyra och den tidigare bostads-kostnaden. Tänk på att hyra för särskilt boende betalas i efterskott och hyra för din tidigare bostad betalas i förskott. Har du en förmögenhet som överstiger 114 600 kronor medges ingen reducering. Reducering sker med den lägsta hyran under maximalt tre månader.

 

Kompletterande uppgifter kan komma att krävas in. Kontakta avgiftsadministratör tfn 040-626 81 54 om du har några frågor om avgifter.

 

Om ansökan görs i pappersform så skall den skickas till:
Svedala kommun, Vård och omsorg,
Kommunhuset, 233 80 Svedala.

Kompletterande uppgifter kan krävas in.

 

Digitalt eller traditionellt på papper

Denna tjänst kan genomföras både digitalt (som e-tjänst) och via traditionell pappersform.
Om du skickar in din ansökan digitalt så kan vi hantera den snabbare.

För att starta e-tjänsten klickar du på den gröna knappen där det står "Starta e-tjänsten".

Önskas blanketten istället fyllas i traditionellt (på papper) så kan ni ladda ner den genom att klicka på den blåa knappen "Hämta blankett" och sedan på egen hand skriva ut och fylla i den.

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa