Yttrande till Transportstyrelsen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med anledning av att socialtjänsten fått en begäran om yttrande från Transportstyrelsen ombeds du svara på frågorna i denna e-tjänst.

Om du på någon fråga inte tycker att något svarsalternativ stämmer - välj det som du tycker stämmer närmst överens.

Du kommer därefter att bli kontaktad av handläggare. Har du frågor, kontakta mottaget inom socialtjänsten, 040-626 80 00.

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa