Tomtkarta, skapa och ladda ner

LÄS MER

Du kan på egen hand ladda ner en tomtkarta/situationsplan för en fastighet via denna e-tjänst.

En situationsplan ska ofta bifogas vid olika typer av byggåtgärder, till exempel:

  • Bygga altan
  • Mur och plank
  • Pool och pooltak

Ladda ner tomtkarta som pdf-fil

Gör så här för att ladda hem en tomtkarta/situationsplan för din fastighet:

  1. Klicka på "Starta e-tjänsten".
  2. Skriv in din adress i textfältet (du får förslag på adresser medan du skriver).
  3. Välj en adress och klicka därefter på bilden över fastigheten för att spara ner den som en pdf-fil.
  4. Klart!

Information om våra kart- och mätuppdrag

Frågor om e-tjänsten

Bygg- och miljöenheten
registrator.bmn@svedala.se
040-626 80 00
www.svedala.se/bygglov