Hur får jag fiber i Svedala?

LÄS MER

Här får du en samlad information om hur det fungerar med fiber inom Svedala kommun.

 

Var är intresseanmälan för fiber?

Tidigare hade kommunen en egen intresseanmälan där syftet var att samla all information från medborgare som ville ha en fiber. Denna information skickades sedan vidare till respektive aktör. Men då marknaden förändrats och de privata aktörerna investerar i fiber på ett annat sätt än tidigare, finns denna anmälan inte längre kvar. Nu måste du själv kontakta de aktörer och operatörer som kan vara aktuella i Svedala kommun, mer information hittar du genom att klicka på knappen "Information om fiber".

 

Kort om Svedala kommuns bredbandsstrategi

Vår bredbandsstrategi är framarbetad av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstepersoner. Dokumentets syfte är att på övergripande nivå lägga fast hur Svedala kommun ska hantera frågan om bredband och annan digital infrastruktur för kommunen som helhet. Strategin ska ses långsiktigt och ingå i vår reviderade översiktsplan. Den ska också bereda möjligheter för bredband till slutanvändare och därmed användandet av ständigt ökande e-tjänster. Strategin ska tydliggöra betydelsen av samverkan mellan kommunen, regionala nät, privata aktörer och enskilda initiativ för att nå de målsättningar som finns i den nationella bredbandsstrategin.

Läs hela strategin här

 

Mål

  • Nationellt ska 90% tillgång till minst 100mbit år 2020
  • I Skåne ska 95% tillgång till minst 100mbit år 2020
  • Öppna nät där flera operatörer kan finnas är högsta målsättningen

 

Vi jobbar med att...

  • Skapa intresse för operatörer att bygga i kommunen
  • Hyra ut svartfiber till operatörer där vi har möjlighet
  • Samla in intresse från medborgare och företag
  • Hyra ut svartfiber
  • Utöka strategiska stamnätspunkter

 

Frågor om e-tjänsten

Niclas Söderlund
niclas.soderlund@svedala.se
040?626 84 01