Ansökan om tilläggsbelopp för elev som har modersmålsundervisning i skola utanför Svedala kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vi tar emot ansökningar löpande för verksamheter som tar emot nya elever. Generellt godkänner vi tilläggsbelopp från och med den månad som vi fått in en komplett ansökan. För att du ska ha rätt till tilläggsbelopp för modersmålsundervisning ska du uppfylla följande kriterier:

  • En av eller båda föräldrarna/vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som sitt modersmål.
  • Modersmålet är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • För elev i grundskola gäller att eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet
  • För elev i gymnasiet gäller att eleven har goda kunskaper i modersmålet

Informera oss om eleven inte längre deltar i modersmålsundervisningen. Vi kräver tillbaka felaktigt utbetalt tilläggsbelopp.

Digitalt eller traditionellt på papper

Denna tjänst kan genomföras både digitalt (som e-tjänst) och via traditionell pappersform.
Om du skickar in din ansökan digitalt så kan vi hantera den snabbare.

För att starta e-tjänsten klickar du på den gröna knappen där det står "Starta e-tjänsten".

Önskas blanketten istället fyllas i traditionellt (på papper) så kan ni ladda ner den genom att klicka på den blåa knappen "Hämta blankett" och sedan på egen hand skriva ut och fylla i den.

Skicka ifylld blankett till Svedala kommun eller lämna hos Kundservice i kommunhuset, Åbjörngatan 7 i Svedala.

(Gäller endast vid utskriven ansökan.)

Svedala kommun
Modersmålsundervisning KAS
233 80 Svedala

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa