Förändringar enligt 5 kap. 7 § lag om tobak och liknande produkter (2018:2088), anmälan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om det sker förändringar i ett bolag med tobaksförsäljningstillstånd ska dessa anmälas utan dröjsmål till kommunen. Det kan handla om att ni bytt postadress, att ni gjort ändringar i ert egenkontrollprogram eller att ni bytt namn på butiken. Alla uppgifter som kan ha betydelse för kommunens tillsyn ska anmälas.

 

Om det skett förändringar i ägandet eller i bolagets styrelse ska du istället använda e-tjänsten/blanketten ”anmälan om ändrade ägar- eller styrelseförhållanden”. Om din verksamhet upphör ska du fylla i blanketten ”avanmälan tobaksförsäljning”.

 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss eller besöka vår hemsida.

 

Digitalt eller traditionellt på papper

Denna tjänst kan genomföras både digitalt (som e-tjänst) och via traditionell pappersform.
Om du skickar in din ansökan digitalt så kan vi hantera den snabbare.

För att starta e-tjänsten klickar du på den gröna knappen där det står "Starta e-tjänsten".

Önskas blanketten istället fyllas i traditionellt (på papper) så kan ni ladda ner den genom att klicka på den blåa knappen "Hämta blankett" och sedan på egen hand skriva ut och fylla i den.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa