Skolskjuts - 2024/2025, ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vem är berättigad till skolskjuts?

Elever kan få skolskjuts på grund av:

 • Lång väg till skolan
  F-3: minst 2 km mellan bostad och skola
  4-6: minst 3 km mellan bostad och skola
  7-9: minst 4 km mellan bostad och skola
 • Trafikförhållanden
 • Annan särskild omständighet efter individuell bedömning

Exempel på elever som ej är berättigade till skolskjuts

 • Elever som bor i Svedala, men går i skolan i en annan kommun. Detta gäller även om elever väljer skola i annan kommun med exempelvis idrottsinriktning.
 • Elever som bor i en annan kommun, men går i skolan i Svedala
 • Om elev flyttar (byter folkbokföringsadress) och enligt närhetsprincipen tillhör en ny skola efter flytten, har denne rätt att välja att gå kvar i sin gamla skola. Eleven har dock ingen rätt till skolskjuts om det inte kan beviljas utan organisatoriska svårigheter eller merkostnader för kommunen. I dessa fall ansvarar vårdnadshavaren för elevens resande och eventuella kostnader

 

 

Digitalt eller traditionellt på papper

Denna tjänst kan genomföras både digitalt (som e-tjänst) och via traditionell pappersform.
Om du skickar in din ansökan digitalt så kan vi hantera den snabbare.

För att starta e-tjänsten klickar du på den gröna knappen där det står "Starta e-tjänsten".

Önskas blanketten istället fyllas i traditionellt (på papper) så kan ni ladda ner den genom att klicka på den blåa knappen "Hämta blankett" och sedan på egen hand skriva ut och fylla i den.

 

Följande behövs för e-tjänsten

 • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa