Ansökan om skolskjuts - 2021/2022

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökningar som kommer in mellan vecka 28-32 kommer att börja behandlas under vecka 33.

Vem är berättigad till skolskjuts?

Elever kan få skolskjuts på grund av:

 • Lång väg till skolan
  Årskurs || Avstånd (bostad -> skola)
  F-3 || 2 km
  4-6 || 3 km
  7-9 || 4 km
   
 • Trafikförhållanden
 • Funktionsvariation
 • Annan särskild omständighet efter individuell bedömning

 

Exempel på elever som ej är berättigade till skolskjuts

 • Elever som bor i Svedala, men går i skolan i en annan kommun
 • Elever som bor i en annan kommun, men går i skolan i Svedala
 • Om elev flyttar (byter folkbokföringsadress) och enligt närhetsprincipen tillhör en ny skola efter flytten, har denne rätt att välja att gå kvar i sin gamla skola. Eleven har dock ingen rätt till skolskjuts om det inte kan beviljas utan organisatoriska svårigheter eller merkostnader för kommunen. I dessa fall ansvarar vårdnadshavaren för elevens resande och eventuella kostnader

 

 

Digitalt eller traditionellt på papper

Denna tjänst kan genomföras både digitalt (som e-tjänst) och via traditionell pappersform.
Om du skickar in din ansökan digitalt så kan vi hantera den snabbare.

För att starta e-tjänsten klickar du på den gröna knappen där det står "Starta e-tjänsten".

Önskas blanketten istället fyllas i traditionellt (på papper) så kan ni ladda ner den genom att klicka på den blåa knappen "Hämta blankett" och sedan på egen hand skriva ut och fylla i den.

 

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

 • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa