Ansökan om gemensamt avfallskärl

LÄS MER

Har du väldigt lite avfall kan du dela kärl med en granne. Genom att ha gemensamma kärl delar ni även på den rörliga kostnaden. Två eller tre närboende kan dela kärl.

Frågor om e-tjänsten

Sysav
kundservice@sysav.se
040-635 1800