Skoldatorer, kontrakt

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Regler för din personliga elevdator (modell Chromebook)

Till vårdnadshavare

Läs igenom regler om personlig elevdator tillsammans med ditt barn. När ni har läst igenom reglerna signerar du med Bank-ID för att kunna låna en personlig elevdator.

Regler för hantering av din dator

 • Datorn ska alltid förvaras i den skyddande väskan, även under användning och laddning.
 • Du ska sköta din dator ordentligt och vara försiktig med den.
 • Du ska ta med din dator till skolan alla skoldagar utom friluftsdagar eller vid utflykter.
 • Datorn ska vara fulladdad när du kommer till skolan. Laddaren förvaras i datorväskan när den inte används.
 • När skoldagen är slut tar du hem datorn. Datorn förvaras hemma under loven.
 • När du inte använder datorn måste du se till att den är på ett säkert ställe eller under uppsikt.
 • Du får inte äta eller dricka när du använder datorn. Se till att aldrig ha vätska i närheten av datorn.
 • Du får inte låna ut eller lämna ifrån dig datorn.
 • Du får inte använda datorn på så sätt att det stör din koncentration på lektionernas innehåll.
 • Tänk på att lösenordet är ditt, berätta det inte för någon. Om du misstänker att någon kan ditt lösenord, så ber du om att få det ändrat.

Vid missbruk av förtroende

Om du inte följer din lärares instruktioner, eller på annat sätt använder datorn så det stör undervisningen kan du tvingas lämna ifrån dig datorn. Om detta upprepas kan det innebära att du ej längre har rätt att låna en personlig dator.

Skada eller förlust

Vid skada eller förlust ska din vårdnadshavare anmäla detta i ett formulär på kommunens e-tjänst och där redogöra för omständigheterna vid förlustens/skadans tillkomst. Rapporten signeras digitalt med Bank-ID av din vårdnadshavare. Beroende på skadan, kommer datorn att repareras, alternativt ersättas med en reservdator.

Skada eller förlust som uppkommer trots normal hantering av datorn ansvarar skolan för.

Om skadan uppkommit på grund av vårdslöshet eller uppsåtlig handling kommer skolan att utkräva ersättning. Om du medvetet förstör din eller någon annans dator, är detta straffbart och kan dels komma att polisanmälas av skolan, dels medföra ersättningsskyldighet för vårdnadshavaren.

Kostnader enligt nedan:

 • Laddare: 300 SEK
 • Skärmbyte: 800 SEK
 • Ersättningsdator: 1200 SEK

Om datorn stjäls eller förkommer på annat sätt utanför skolan skall vårdnadshavaren göra en polisanmälan. En kopia av polisanmälan lämnas till skolan som en förutsättning för att en ersättningsdator kan ges. Observera att skolan inte har tecknat en försäkring med anledning av utlåning av elevdatorer.

Återlämnande

I samband med att du slutar årskurs 6 respektive årskurs 9 ska datorn återlämnas till skolan. Om du flyttar din skolgång till en skola utanför Svedala kommuns regi ska du snarast återlämna datorn till skolan. Datorn är skolans egendom. Det finns ingen möjlighet att köpa loss din dator från skolan.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa