Föreståndare och deltagare i verksamhet med tillståndspliktig hantering av brandfarliga eller explosiva varor, anmälan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst/blankett är avsedd för anmälan av föreståndare och personer med betydande inflytande över tillståndspliktig verksamhet enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

De verksamheter som hanterar explosiva varor ska i vissa fall även anmäla deltagare i verksamheten. Blanketten används som bilaga vid ansökan om tillstånd eller vid uppdatering och ändring av uppgifter under giltighetstiden av befintligt tillstånd.

Räddningstjänsten tar ut en avgift för hanteringen av anmälan och de lämplighetsprövningar som måste göras. Avgiften tas ut i enlighet med 27 § lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Mer information om avgifter finns på kommunens webbplats.

 

Vid ansökan med blankett

Ifylld blankett skickas till följande adress:

Räddningstjänsten Svedala kommun,
233 80 Svedala

Eller till e-post raddningstjansten@svedala.se

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa