Tillstånd för hantering av brandfarliga varor, ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst/blankett används vid ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Ansökningarna gäller för verksamheter i Svedala kommun.

kommunens webbplats finns information om vilken typ av hantering som behöver tillstånd.

Information att läsa innan du fyller i ansökan

För din ansökan ska vara komplett kommer du att behöva flera bilagor. Om du saknar någon av de bilagor som behövs i ansökan kan du spara det du skrivit i e-tjänsten och återkomma när du har tagit fram de dokument du behöver.  Anmälan av föreståndare och personer med betydande inflytande skickas in i en separat e-tjänst eller blankett.

Enligt 17 § i förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor ska beslut meddelas av kommunen inom tre månader efter det att en fullständig ansökan har inkommit till Svedala räddningstjänst.

Räddningstjänsten kommer ta ut en avgift för tillståndsprövningen. Avgiften tas ut i enlighet med 27 § lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Mer information om avgiften finns på kommunens webbplats.

 

Digitalt eller traditionellt på papper

Denna tjänst kan genomföras både digitalt (som e-tjänst) och via traditionell pappersform.
Om du skickar in din ansökan digitalt så kan vi hantera den snabbare.

För att starta e-tjänsten klickar du på den gröna knappen där det står "Starta e-tjänsten".

Önskas blanketten istället fyllas i traditionellt (på papper) så kan ni ladda ner den genom att klicka på den blåa knappen "Hämta blankett" och sedan på egen hand skriva ut och fylla i den.

Vid ansökan med blankett

Ifylld blankett skickas till följande adress:

Räddningstjänsten Svedala kommun,
233 80 Svedala

eller till e-post: raddningstjansten@svedala.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa