Slutbesked, ansökan

LÄS MER

Fyll i  och skicka in ansökan/begäran om slutbesked.

Frågor om e-tjänsten

Bygg- och miljöenheten
registrator.bmn@svedala.se
040-626 80 00