Vattenavläsning

LÄS MER

För att dina vatten- och avloppsfakturor som du får från kommunen ska vara så korrekta som möjligt ska du läsa av vattenmätaren och lämna siffrorna regelbundet.

Man bör läsa av vattenmätaren minst en gång per år. Utifrån föregående avläsning och aktuell avläst mätarställning beräknas en årsförbrukning som ligger till grund för faktureringen framåt i tiden.

 

Instruktioner

  1. Klicka på den gröna knappen "Starta e-tjänsten" - en ny sida öppnas då.
  2. Skriv in kundnumret som du hittar högst upp till höger på din faktura (kundnumret finns även med på avläsningskortet).
  3. Ditt personnummer ska skrivas med 12 siffror (ÅÅÅÅMMDDXXXX).
    - Observera att personnumret som du anger måste vara för den som är  registrerad hos oss som mottagare av fakturorna.
    - Om du är företagare och har ett organisationsnummer lägger du till två nollor (00) framför numret. Exempel: 00XXXXXXXXXX
  4. Klicka sedan på knappen Nästa och du kan nu registrera vattenmätarställningen. Om det finns nollor först ska de inte tas med

 

Felmeddelande om högt eller lågt värde

Systemet kan reagera på att din vattenmätarställning är för hög eller låg. Det beror på att det är inställt på gränsvärden för din säkerhets skull.  Det kan även vara så att vi saknar ditt personnummer.

 

Om du inte kan registrera eller logga in, är du välkommen att kontakta oss på telefon 040-626 81 03 eller via mejl registrator.tn@svedala.se.
Ange Mätaravläsning i fältet för Ämne.

Frågor om e-tjänsten

Miljö & teknik
registrator.tn@svedala.se
040-626 8103

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kundnummer
  • Person- eller organisationsnummer