Vattenavläsning

LÄS MER

För att din VA-faktura ska vara så korrekt som möjligt behöver du lämna in din vattenmätarställning med jämna mellanrum. 

Du bör läsa av din vattenmätaren minst en gång per år. Utifrån föregående avläsning och aktuell avläst mätarställning beräknas en årsförbrukning som ligger till grund för faktureringen framåt i tiden.

Såhär läser du av din vattenmätare

  1. Starta e-tjänsten.
  2. Fyll i ditt kundnumret som du hittar högst upp till höger på din faktura (kundnumret finns även med på avläsningskortet).
  3. Fyll i ditt personnummer med 12 siffror (ÅÅÅÅMMDDXXXX).
    - Observera att personnumret som du anger måste vara för den som är  registrerad hos oss som mottagare av fakturorna.
    - Om du är företagare och har ett organisationsnummer lägger du till två nollor (00) framför numret. Exempel: 00XXXXXXXXXX
  4. Klicka på knappen Nästa och nu kan du registrera din vattenmätarställning. Ta inte med de eventuellt första nollorna. 

Felmeddelande om högt eller lågt värde

Systemet kan reagera på att din vattenmätarställning är för hög eller låg. Det beror på att det är inställt på gränsvärden för din säkerhets skull.  Det kan också bero på att vi saknar ditt personnummer.

Kontakta oss om du inte kan registrera eller logga in. Ange Mätaravläsning i fältet för Ämne.

Frågor om e-tjänsten

VA-enheten
vattenochavlopp@svedala.se
040-626 80 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kundnummer
  • Person- eller organisationsnummer