ABC-föräldraträff - 2019

LÄS MER

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att skapa trygga och självständiga individer. Det är det ABC-föräldraträffar handlar om.

ABC-föräldraträffar riktar sig till alla föräldrar med barn i åldern 3-12 år. Du får med dig insikter och konkreta tips som underlättar din vardag hemma.

ABC-programmet består av fyra gruppträffar a 2,5 timme och en återträff kring varsitt tema. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest 10 deltagare. På träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter och forskning om föräldraskap.

Läs mer om ABC-föräldraträffar här!

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa