Delning av avgift för förskola och/eller fritidshem, ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vårdnadshavare som lever åtskilda, har gemensam vårdnad där barnet bor växelvis hos båda och båda har behov av omsorg kan ansöka om delning av avgiften.

Delningen innebär att barnets aktuella placering avslutas och två nya placeringar skapas. Vårdnadshavarna blir då var för sig ansvariga för en egen omsorgsplats. Fördelningen av avgiften är alltid 50/50, var och en av vårdnadshavarna blir debiterad för en halv omsorgsplats.

Avgiften beräknas var för sig och baseras på det egna hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad. Om en av vårdnadshavarna inte längre är i behov av plats kan platsen sägas upp, den av vårdnadshavarna som behåller sin plats blir vid uppsägningstidens slut åter betalningsansvarig för en hel omsorgsplats.

Platserna förfogas oberoende av varandra. Båda vårdnadshavarna har eget ansvar för att betala avgiften samt lämna in inkomstanmälan, schema och övriga uppgifter som krävs för den egna platsen. Platserna måste också sägas upp var för sig.

Delning av avgiften medges endast under förutsättning att båda vårdnadshavarna lämnar sitt skriftliga godkännande. I de fall där vårdnadshavarna inte är överens om önskemålet att dela avgiften (skriftligt godkännande saknas) ska den vårdnadshavare som är folkbokförd på samma adress som barnet räknas som platsinnehavare. Avgiften beräknas då på det hushållets sammanlagda inkomst.

För att ansökan ska behandlas krävs att båda vårdnadshavarna även lämnar in en ny inkomstanmälan.

 

Digitalt eller traditionellt på papper

Denna tjänst kan genomföras både digitalt (som e-tjänst) och via traditionell pappersform.
Om du skickar in din ansökan digitalt så kan vi hantera den snabbare.

För att starta e-tjänsten klickar du på den gröna knappen där det står "Starta e-tjänsten".

Önskas blanketten istället fyllas i traditionellt (på papper) så kan ni ladda ner den genom att klicka på den blåa knappen "Hämta blankett" och sedan på egen hand skriva ut och fylla i den.

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa