Egensotning, ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Sotning, eller rengöring, innebär att brännbara beläggningar tas bort i eldstäder och skorstenar så att risken för en soteld minimeras. Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga brand.  Alla eldstäder med tillhörande rökkanaler samt imkanaler i restauranger och större kök ska rengöras/sotas med de tidsintervall som kommunen har beslutat. Utgångspunkten är att sotningen genomförs av den sotningsentreprenör som kommunen har utsett. Denna har en säkerställd kompetens och arbetssätt enligt kommunens beslutade nivå.

Som fastighetsägare har du möjlighet att själv få utföra sotning i din fastighet, eller låta någon annan än kommunens avtalsentreprenör genomföra uppdraget. För att sådan så kallad egensotning ska få ersätta den rengöring som utförs av kommunens avtalade entreprenör måste du ha fått ett medgivande om från kommunens räddningstjänst. Du ansöker om ett sådant medgivande med denna e-tjänst. I din ansökan kommer du att behöva redovisa att du, eller den du avser anlita för sotning/rengöring, har kunskap och förmåga att genomföra detta på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Om du undrar hur din anläggning är registrerad i kommunens kontrollregister kan du kontakta den entreprenör som kommunen har avtal med, se kontaktuppgifter nedan.

Mer information om sotning och brandskyddskontroll på Svedala kommuns webbplats

 

Kontaktuppgifter till sotaren

Från och med 2024-07-01 byter Svedala kommun entreprenör för sotning och brandskyddskontroll från Skorstensfejarmästarna Syd till Hässleholm Sot & Vent.

 

Till och med 2024-06-30

Skorstensfejarmästerna syd:

Telefon kontor/administration: 010-499 28 80

E-post kontor/administration: info@sotarna.com

Telefon områdesansvarig Fredrik Adler: 010-499 28 03

E-post områdesansvarig Fredrik Adler: fredrik@sotarna.com

Webbplats Skorstensfejarmästarna Syd

 

Från och med 2024-07-01

Kontaktuppgifter till Hässleholm Sot & Vent

Telefonväxel: 045 – 18 5650

Telefon till sotare Svedala: 040-6002690

Mail: info@hsvsotning.se

Webbplats Hässleholm Sot & Vent

 

 

Digitalt eller traditionellt på papper

Denna tjänst kan genomföras både digitalt (som e-tjänst) och via traditionell pappersform.
Om du skickar in din ansökan digitalt så kan vi hantera den snabbare.

För att starta e-tjänsten klickar du på den gröna knappen där det står "Starta e-tjänsten".

Önskas blanketten istället fyllas i traditionellt (på papper) så kan ni ladda ner den genom att klicka på den blåa knappen "Hämta blankett" och sedan på egen hand skriva ut och fylla i den.

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa