Bostadsanpassning, ansökan om bidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Visa denna e-tjänst så kan du ansökan om bostadsanpassningsbidrag.

Godkännande från fastighetsägaren

Vid de fall där det är någon annan än du själv som är fastighetsägare så kommer du behöva ange denna person i ärendet. Om fastighetsägaren har tillgång till BankID så kan hon/han direkt besluta om bostadsanpassningen får genomföras eller inte. Fastighetsägaren godkänner genom att signera ärendet och nekar genom att helt enkelt avbryta signeringsförfrågan (då skickas inget ärende in).
Fastighetsägaren kommer att få en signeringsförfrågan skickad till sig när du som sökande/ombud klickar på "Skicka in", där hon/han ombeds att logga in i vår portal, granska ärendet och därefter signera det.

Om fastighetsägaren inte har tillgång till BankID så kommer denna personen heller inte ha möjlighet att kunna besluta om bostadsanpassningen digitalt. Godkännandet måste då ske via ett pappersintyg.
Du som sökande/ombud fyller då i denna e-tjänst precis som vanligt och ärendet registreras hos oss så fort du klickar på "Skicka in", sen måste du skriva ut din ansökan och få den påskriven/godkänd av fastighetsägaren. Därefter ska du logga in på din "Mina sidor" och öppna ditt ärende, för att där bifoga och skicka in godkännandet som en komplettering. Först då kan vi fortsätta att hantera ditt ärende från kommunens sida.

Observera!
Vi gör kontinuerliga stickprov för att bekräfta att den person som du anger faktiskt är den korrekta fastighetsägaren. Vid felaktiga uppgifter vidtas åtgärder.

Digitalt eller traditionellt på papper

Denna tjänst kan genomföras både digitalt (som e-tjänst) och via traditionell pappersform.
Om du skickar in din ansökan digitalt så kan vi hantera den snabbare.

För att starta e-tjänsten klickar du på den gröna knappen där det står "Starta e-tjänsten".

Önskas blanketten istället fyllas i traditionellt (på papper) så kan ni ladda ner den genom att klicka på den blåa knappen "Hämta blankett" och sedan på egen hand skriva ut och fylla i den.

Skicka ifylld blankett till Svedala kommun eller lämna hos Kundservice i kommunhuset:

Svedala kommun
Kundservice
Åbjörngatan 7
233 80 Svedala

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa