Modersmålsundervisning

LÄS MER

Elev/barn som talar ett annat språk än svenska i hemmet kan få modersmålsundervisning/stöd i detta språk i grundskolan och gymnasieskolan. Förutsättningen är att en eller båda föräldrarna dagligen talar med sitt barn på detta språk. En annan förutsättning är att det finns minst fem barn/elever i kommunen som har behov av undervisning/stöd i det aktuella språket och att lämplig lärare finns.

Detta gäller även adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska.

 

Vi rekommenderar inloggning!

Du kan genomföra denna e-tjänst utan att logga in via BankID eller Mobilt BankID men vi rekommenderar att du loggar in.

Fördelen med att logga in är att du kan följa ditt ärende via Mina sidor och föra en dialog med handläggaren, direkt i ditt ärende. Om du loggar in kan vi dessutom förifylla frågor i e-tjänsten med uppgifter vi hämtar från andra system (t ex från Skatteverket).

Om du inte loggar in har du inte möjlighet att följa ditt ärende eftersom du endast skapar ett internt ärende hos oss i kommunen och blir kontaktad först när ärendet är klart.

För att logga in klickar du på knappen Logga in.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID - men bara om inloggning önskas

Fråga om inloggning

Vi rekommenderar inloggning!

Du kan genomföra denna e-tjänst utan att logga in via BankID eller Mobilt BankID men vi rekommenderar att du loggar in. Fördelen med att logga in är att du kan följa ditt ärende via Mina sidor och föra en dialog med din handläggare, direkt i ditt ärende.

Om du inte loggar in har du inte möjlighet att följa ditt ärende eftersom du endast skapar ett internt ärende hos oss i kommunen och blir kontaktad först när ärendet är klart.

För att logga in klickar du på knappen Logga in.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa