Modersmålsundervisning

LÄS MER

Elev/barn som talar ett annat språk än svenska i hemmet kan få modersmålsundervisning/stöd i detta språk i grundskolan och gymnasieskolan. Förutsättningen är att en eller båda föräldrarna dagligen talar med sitt barn på detta språk. En annan förutsättning är att det finns minst 5 barn/elever i kommunen, som har behov av undervisning/stöd i det aktuella språket och att lämplig lärare finns.

Detta gäller även adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska.

 

Inloggning rekommenderas!

Det är fullt möjligt att genomföra denna e-tjänst utan att du loggar in via BankID eller Mobilt BankID men vi rekommenderar att du loggar in.

Om du loggar in så kommer du kunna följa ditt ärende hela tiden via "Mina sidor" och föra konversation med handläggaren direkt i ärendet om du har behov av detta.

Om du inte loggar in kommer du INTE att kunna följa ditt ärende eftersom det då endast skapas ett internt ärende hos kommunen och du kontaktas först när ärendet är klart.

För att logga in i e-tjänsteportalen klickar du på knappen "Logga in" uppe till höger i menyn.

Frågor om e-tjänsten

Karin Sörensson
Karin.Sorensson@svedala.se
040-626 8153

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID - men bara om inloggning önskas

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa