Dispens från strandskyddet, ansökan om

LÄS MER

Ansökan om dispens från strandskyddet

Frågor om e-tjänsten

Bygg och miljö
registrator.bmn@svedala.se
040-626 8000