Befrielse eller omhändertagande av slam

LÄS MER

Undantag från renhållningsordningens föreskrifter gällande slam.

Frågor om e-tjänsten

Bygg och miljö
registrator.bmn@svedala.se
040-626 8000