Kompostering av bioavfall, ansökan om

LÄS MER

Anmälan om kompostering av bioavfall i enlighet med renhållningsordningens föreskrifter och avfallsförordningen.

Frågor om e-tjänsten

Bygg och miljö
registrator.bmn@svedala.se
040-626 8000