Anmälan om installation eller avställning av cistern för förvaring av brandfarlig vätska