Anmälan om installation eller avställning av cistern för förvaring av brandfarlig vätska

LÄS MER

Välj någon utav de två blanketterna här nedan:

Frågor om e-tjänsten

Bygg och miljö
registrator.bmn@svedala.se
040-626 8000