Installation eller avställning av cistern för förvaring av brandfarlig vätska, anmälan om