Ansökan om uppehåll av sophämtning eller slam

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt § 65 i Föreskrifter om avfallshantering

Uppehåll beviljas om byggnaden på fastigheten inte används och fastigheten i övrigt inte utnyttjas för övernattning, vistelse eller på annat sätt så att hushållsavfall och därmed jämförligt avfall rimligen kan antas uppkomma på fastigheten.

  • Uppehåll i sophämtning kan medges om fastighetsinnehavaren kan intyga att fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period av minst 6 månader.
  • Uppehåll i tömning av slam från slamavskiljare, sluten tank och fettavskiljare kan medges om fastighetsinnehavaren kan intyga att fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period av 12 månader.

Ansökan om uppehåll ska vara inlämnad minst en månad före avsedd period. Beslut om uppehåll gäller för högst två år i taget. Önskas fortsatt dispens måste en ny ansökan lämnas in till Svedala kommun.

Vid uppehåll i hämtning av hushållssopor utgår en avgift på 250 kr (inklusive 25 % moms) för hämtning och 250 kr (inklusive 25 % moms) för utsättning av kärl.

 

Digitalt eller traditionellt på papper

Denna tjänst kan genomföras både digitalt (som e-tjänst) och via traditionell pappersform.
Om du skickar in din ansökan digitalt så kan vi hantera den snabbare.

För att starta e-tjänsten klickar du på den gröna knappen där det står "Starta e-tjänsten".

Önskas blanketten istället fyllas i traditionellt (på papper) så kan ni ladda ner den genom att klicka på den blåa knappen "Hämta blankett" och sedan på egen hand skriva ut och fylla i den.

Frågor om e-tjänsten

Sysav
kundservice@sysav.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt bankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa