Intresseanmälan om fiberanslutning

LÄS MER

Din registrering på sidan ger oss ett underlag som kan presenteras för operatörer verksamma i kommunen.

Anmälan binder inte upp er till något och är inte heller någon garanti för att operatörerna kommer att bygga ut hos er.

Kort om Svedalas bredbandsstrategi

Svedala kommuns bredbandsstrategi är framarbetad av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets syfte är att på övergripande nivå lägga fast hur Svedala kommun ska hantera frågan om bredband och annan digital infrastruktur för kommunen som helhet. Strategin ska ses långsiktigt och ingå i Svedala kommuns reviderade översiktsplan. Den ska också bereda möjligheter för bredband till slutanvändare och därmed användandet av ständigt ökande e-tjänster. Strategin ska tydliggöra betydelsen av samverkan mellan kommunen, regionala nät, privata aktörer och enskilda initiativ för att nå de målsättningar som finns i den nationella bredbandsstrategin.

Mål

  • Nationellt ska 90% tillgång till minst 100mbit år 2020
  • I Skåne ska 95% tillgång till minst 100mbit år 2020
  • Öppna nät där flera operatörer kan finnas är högsta målsättningen

Vi jobbar med att...

  • Skapa intresse för operatörer att bygga i kommunen
  • Hyra ut svartfiber till operatörer där vi har möjlighet
  • Samla in intresse från medborgare och företag
  • Hyra ut svartfiber
  • Utöka strategiska stamnätspunkter

Frågor om e-tjänsten

Niclas Söderlund
Niclas.Soderlund@svedala.se
040-626 8401

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa