Personuppgifter för elev & vårdnadshavare

LÄS MER

Personuppgifter läsåret 17/18 – elev och vårdnadshavare

Vi vill gärna att våra personuppgifter är aktuella. Vid enstaka tillfällen kan det vara angeläget för skolans personal att snabbt få tag i någon av vårdnadshavarna varför vi också ber er att lämna uppgift om telefonnummer där vi kan nå er dagtid.