Ansökan om färdtjänst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Observera!

Den 1 februari 2019 lämnar Svedala kommun över ansvaret för färdtjänsten och riksfärdtjänsten till Skånetrafiken. Aktuella färdtjänsttillstånd fortsätter att gälla enligt beslut.

 

Nya ansökningar om färdtjänsttillstånd samt ansökan om förlängning av befintliga tillstånd lämnas fram till den 1 februari 2019 till Svedala kommun. Därefter är det Skånetrafiken som sköter tillstånden.

Länk till Skånetrafikens hemsida

 

Om du undrar över något är du välkommen att kontakta Svedala kommun, 040-626 80 00, eller Skånetrafiken, 0771-77 44 33.

Frågor om e-tjänsten

Svedala kommun
040-626 8000

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa