Anmälan/Ansökan Kontrollansvarig

LÄS MER

Anmälan/Ansökan Kontrollansvarig

Frågor om e-tjänsten

Bygg- och miljönämnden
registrator.bmn@svedala.se
040-626 8000