Kvalitetsförsäkran Fettavskiljare

LÄS MER

För att kunna säkerställa kvaliteten i slammet, så att det kan behandlas biologiskt, behöver vi en kvalitetsförsäkran från dig som avfallslämnare. Försäkran gäller dig som lämnar fettavskiljarslam från ett kök eller ett restaurangkök.

 

Krav på fettavskiljarslammet

Följande krav ställs av Sysav för att kunna ta emot och behandla fettavskiljarslammet biologiskt:

  • Fettavskiljaren ska vara kopplad till ett kök eller ett restaurangkök.
  • Slammet från fettavskiljaren ska vara fritt från föroreningar, t ex sand, sten, metall eller andra hårda föremål som glas och bestick.
  • Slammet ska vara rent från främmande kemikalier, förutom de som normalt förekommer i köksverksamhet.

 

Registrering och provtagning

När kvalitetsförsäkran inkommer till Sysav kommer den att registreras och numreras och en kopia sänds åter till avfallslämnaren. Vid efterföljande leveranser räcker det att uppge det tilldelade numret på er kvalitetsförsäkran. Sysav förbehåller sig rätten att ta stickprov och analysera detta för att se om det förkommer några otillåtna kemikalier.