Anmäla åtgärder som är anmälningspliktiga

LÄS MER

Anmäla åtgärder som är anmälningspliktiga

Frågor om e-tjänsten

Bygg- och miljönämnden
registrator.bmn@svedala.se
040-626 8000