Beställning av kart- och mätuppdrag

LÄS MER

Driftstörningar i e-tjänsten

E-tjänsten är för tillfället ej tillgänglig p.g.a. driftstörningar hos leverantören. Vi arbetar för att lösa detta.
Vänligen observera att själva PDF-blanketten fortfarande är tillgänglig - använd den ifall ni vill beställa kart- och mätuppdrag.

 

Digitalt eller traditionellt på papper

Denna tjänst kan genomföras både digitalt (som e-tjänst) och via traditionell pappersform.
Om du skickar in din ansökan digitalt så kan vi hantera den snabbare.

För att starta e-tjänsten klickar du på den gröna knappen där det står "Starta e-tjänsten".

Önskas blanketten istället fyllas i traditionellt (på papper) så kan ni ladda ner den genom att klicka på den blåa knappen "Hämta blankett" och sedan på egen hand skriva ut och fylla i den.

Frågor om e-tjänsten

Bygg- och miljönämnden
registrator.bmn@svedala.se
040-626 8000

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID